Aktīva alternatīvās izglītības veicinātāja valstī, Cēsu Jaunās sākumskolas vadītāja un viena no skolas veidotājām.

Kopš vidusskolas vienmēr ir bijusi iesaistīta kādā ar izglītību saistītā organizācijā, projektā vai notikumā. Savienojot visu savu iepriekšējo pieredzi, tai skaitā divu gadu pieredzi skolotāju līderības programmā „Iespējamā misija”, Dana spējusi sapulcēt ap sevi vecākus, izveidot vecāku dibinātu biedrību – privātskolu, apkopot vairākas metodikas un ieviest veiksmīgu mācību sistēmu, kura patīk bērniem, un, kuras darbībā brīvprātīgi iesaistās vecāki. Divu gadu laikā skolā ģimeņu skaits pieaudzis piecas reizes, savukārt bērnu skaits sešas reizes. Skolā tiek realizēti dažādi aizraujoši projekti un aktivitātes – pilsētu būvniecība, teātra izrādes, cāļu inkubators, ekskursija visām ģimenēm, multfilmas, laboratorija, mākslas telpa, spēļu istaba un skatuves istaba u.c. Skolēni apgūst pasniegto ēdienu receptes, pēta produktu izcelsmi, seko līdzi savai ēdienkartei, kā arī vērtē ēdināšanu un izsaka atgriezenisko saiti