Vita Brakovska

Bizness, ekonomika, uzņēmējdarbība

Uzdrīkstēšanās un radošas darbības veicinātāja – pa visu Latviju ceļojošais „zināšanu eņģelis”

Pēc algotā darbā pavadītiem 10 gadiem, Vita ar domubiedriem izveidoja biedrību „ZINIS” un nest jaunrades dzirksti Latvijas sabiedrībā, iedrošinot Latvijas iedzīvotājus izvērtēt savas patiesās spējas un uzdrīkstēties darīt lietas CITĀDI, kas nereti noved pie vērtīgākām atziņām. Kopš 2009. gada Vitas vadītās Radošās NEdarbnīcas ir noritējušas vairāk kā 600 reižu visā Latvijā un tās ir apmeklējuši vairāk kā 20 000 cilvēki – jaunieši, pedagogi, jaunie uzņēmēji, bezdarbnieki utml. Vita regulāri viesojas Latvijas vispārizglītojošās skolās, lai palīdzētu skolēniem pārliecināties par savām uzņēmējspējām. Vitu mēdz dēvēt par Latvijas „Robinu Hudu”, jo viņa ir viena no retajiem profesionāļiem, kas gatavi sabiedriskā kārtā strādāt ikdienai netipiskos apstākļos – ieslodzījuma vietās, tādējādi apliecinot gatavību veidot pozitīvu zināšanu sabiedrību dažādos sociālos slāņos visā Latvijā. Tādēļ Vitas kompetences ļoti pozitīvi vērtē gan sabiedriskais, gan privātais sektors, t. sk., Britu padome, Valsts Kanceleja, LR Kultūras ministrija, LR VARAM, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Sorosa Fonds – Latvija, Nordea, SEB, Lattelecom, G4S, valsts un privātās augstskolas u.c.