Prof. Mārcis Auziņš

Profesors Mārcis Auziņš ir viens no starptautiski pazīstamākajiem latviešu fiziķiem, zinātnieks un Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Universitātes rektors (2007 – 2015). Kalifornijas Universitātes Berklijā (ASV) viesprofesors, strādājis arī Oklahomas Universitātē (ASV) un Saseksas Universitātē (Lielbritānija), kā arī citviet. Eiropas fizikas biedrības (European Physical Society) Izpildkomitejas loceklis, Amerikas fizikas biedrības (American Physics Society) un Apvienotās Karalistes Fizikas institūta (Institute of Physics) biedrs. M.Auziņš ir vairāk nekā 100 zinātnisko rakstu autors recenzējamos starptautiskos žurnālos un vairāk nekā 140 konferenču referātu autors.