Igors Graurs

Transporta un sakaru institūta rektors. Ieguvis filozofijas pasniedzēja, sociologa un ekonomista kvalifikāciju un aizstāvējis doktora disertāciju Maskavas Sabiedrisko zinātņu akadēmijā. Ir strādājis zinātniski-pētniecisko darbu, bijis ekonomiskais direktors TV studijā, ekonomiskais padomnieks Latvijas vēstniecībā Krievijā. Bijis vadošos amatos vairākās Latvijas komercbankās un uzņēmumos. Piedalījies vairāku Latvijas politisko partiju un sabiedrisko organizāciju izveidē un vadīšanā. Bijis Rīgas domes Ekonomikas un Ārējo sakaru pārvalžu vadītājs. Vairākus gadus ir bijis AS AMOPLANT ekonomiskais direktors. Vairāk kā 15 gadus ir bijis starptautiskas studentu asociācijas AIESEC Latvija konsultants, šobrīd – AIESEC ALUMNI Goda biedrs, Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas biedrības un Latvijas Dantes Aligjeri valdes loceklis, Latvijas Nacionālas bibliotēkas atbalsta biedrības biedrs un ilggadējs valdes loceklis. Ir darbojies RISEBA Padomnieku konventā, piedalījies daudzu Latvijas augstskolu programmu novērtēšanā un izstrādē, bijis vairāku Latvijas ministru padomnieks, vadījis Rīgas reģionā plānošanas vadības un koordinācijas grupas, piedalījies Rīgas un Jelgavas attīstības plānu izstrādē.